Organized by:


World Federation of Societies for Chronobiology (WFSC)
Chinese Society for Biological Rhythms (CSCB-CSBR)
Soochow University
Aschoff-Honma Foundation
National Institute of Biological Science
Chinese Sleep Research Society

V World Congress of Chronobiology

Suzhou, China. April 25-27, 2019

      

Organized by:


World Federation of Societies for Chronobiology (WFSC)
Chinese Society for Biological Rhythms (CSCB-CSBR)
Soochow University
Aschoff-Honma Foundation
National Institute of Biological Science
Chinese Sleep Research Society

International Program Advisory Committee:


Carolina Escobar (UCLM, Mexico)
Debra Skene (Surrey U, UK)
Diego Golombek (UNQ, Argentina)
Elizabeth B.Klerman (Harvard, USA)
Eric Zhang (NIBS, China)
Erik Herzog (Washington U, USA)
Eun Young Kim (Ajou U, Korea)
Fang Han (PKU International Hospital, China)
Han Wang (Soochow University, China)
John Hogenesch (CCHMC, USA)
Ken-ichi Honma (Hokkaido U, Japan)
Luis Larrondo (PUC CHI, Chile)
Maria Paz Hidalgo (HCPA, BRA)
Nicolas Cermakian (McGill U, Canada)
Phllis Zee (Northwestern, USA)
QingJun Meng (Manchester U, UK)
Satchin Panda (Salk Institute, USA)
Sato Honma (Hokkaido U, Japan)
Sheeba Vasu (JNCASR, India)
Till Roenneberg (U Munich, Germany)
Vinod Kumar (Delhi U, India)
Ying-hui Fu (UCSF, USA)
Ying Xu (Soochow University, China)
Yoshitaka Fukada (Tokyo U, Japan)

Local Program Committee:


Fang Guo(郭芳)、Jinhu Guo(郭金虎)、Fang Han(韩芳)、Qun He(何群),Zhian Hu(胡志安)、Wei Huang(黄巍)、Zhili Huang(黄志力)、Jiada Li(李家大)、Chang Liu(刘畅)、Chunfeng Liu(刘春风)、Yi Liu(刘浥)、Donggen Luo(罗冬根)、 Ximing Qin(秦曦明)、Haiyang Wang(王海洋)、Han Wang(王晗)、Lei Wang(王雷)、Xiaohui Wang(王晓辉)、Xiaohui Wu(吴晓晖)、Qiguang Xie(谢启光)、Zhongwen Xie(谢忠稳)、Xiaodong Xu(徐小冬)、Ying Xu(徐璎)、Tian Xue(薛天)、Jun Yan(严军)、Ling Yang(杨凌)、Eric Zhang(张二荃)、Hung-Chun Chang(张洪钧)、Jianfa Zhang(张建法)、Luoying Zhang(张珞颖)、Yong Zhang(张 勇)、Zhangwu Zhao(赵章武)、Lei Zheng(郑磊)

Local Biological Clock Training Committee:


Chunfeng Liu(刘春风)、Jun Li(李君)、Feng Wang(王芬)、Jie Li(李洁)、Yun Shen(沈赟)、Juanying Huang(黄隽英)

Copyright©2019 CSBR: Chinese Society for Biological Rhythms